Script zur Bildvergrößerung.
Chora Kirche wird in eine Moschee umgewandelt
© www.katholisch.de

Verehrte türkische Freunde!

Letzte Woche wurde das Chora Museum im Stadtteil Fatih in Istanbul in eine Moschee gewandelt. Das Gebäude ist im 6. Jahrhundert erbaut worden und war 1.000 Jahre ein Kloster mit Mönchen.

Sie könnten sagen, was geht das dich an? Das ist eine interne Angelegenheit der Türkei. Nein, so leicht dürfen wir uns das nicht machen. Ihre Imame, die türkischen Imame in Österreich, haben mir oft aus den Hadithen das Wort ihres verehrten Propheten zitiert: „Der beste Gläubige ist der, der seinem Nachbarn Gutes tut.“ Sie haben dieses Wort auf Plakaten in den Straßen von Wien aufgehängt. Die Verantwortung unseres Glaubens an Gott stoppt also nicht an Ländergrenzen.

Diese Umwandlung des Chora Museums, das ein Kloster war, dann nach der Eroberung Konstantinopels eine Moschee wurde, aber seit 1945 als Museum benutzt wurde, macht uns Christen nicht nur sehr traurig. Viele fühlen tiefen Schmerz. Die Mosaiken, die in diesem Kloster von den Christen sehr geschätzt werden, zeigen Bilder aus der Kindheit Mariens und aus der Kindheit Jesu. Es sind auch Malereien vom Tod Mariens dort. Es ist also nicht irgendeine Kirche, sondern ein Heiligtum der christlichen Geschichte. Ist es nicht im Sinne ihres islamischen Glaubens zu wissen, wenn der Nachbar traurig, verletzt ist?

Die meisten Christen haben die Umwandlung der Chora Kirche, der Chora Moschee (Kariye Cami) in ein Museum im Jahr 1945 als eine gute Fügung der Geschichte angenommen. Somit konnten alle Muslime, Christen, und alle Menschen gleichermaßen sich respektiert und angenommen fühlen. Ich selber habe oft mit muslimischen und christlichen Freunden das Museum besucht. Wir haben dabei über die unterschiedlichen Wege Gottes bei uns Menschen gesprochen. Wir waren dankbar, dass die Türkei beide Wege respektiert.

Nun ist ein Einschnitt passiert. Ich weiß, dass sich viele Muslime freuen und jubeln. Ich weiß, dass sie dies als Segen empfinden. Kann aber Segen entstehen, wenn der Nachbar weint?

Verzeihen Sie mir bitte, dass ich kritisch frage: Sollen wir Christen nun die Türkei verlassen? Wir sind nur eine kleine Minderheit von weniger als einem Prozent der Bevölkerung der Türkei. Ist das der Plan, der mit der Umwandlung des Chora Museums, gezeigt werden soll? Soll unsere christliche Geschichte aus der Türkei verschwinden?

In den letzten 30 Jahren habe ich oft die Türkei besucht. Viele Türken haben mit Stolz von der Toleranz ihres Glaubens gesprochen. Sie waren dankbar auf das Zusammenleben mit Gläubigen anderen Religionen. Wir haben viel voneinander gelernt. Ich habe auch viel von Ihnen, den Türken, den muslimischen Türken gelernt.

Mit Freude denke ich zum Beispiel an den verehrten El-Hacc Yakup Baba Efendi, Yakup Koyuncu, den Seyh der Mevlevi Derwische in Fatih, in Istanbul, ganz nahe beim Chora Museum. Er schreibt in einem seiner Bücher, dass der Weg ins Innere der Religion ein Weg der Liebe ist. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu jedem Menschen, denn alle Menschen sind von Gott erschaffen. Yakup Baba hat mir eine Takke geschenkt. Oft trage ich sie, dankbar für die Freundschaft mit ihm und flehend im Gebet für die Versöhnung von Christen und Muslimen. Danke, Yakup Baba für die vielen Sema Abende, bei denen ich dabei sein durfte.

Liebe türkische Freunde!

Ich weiß, Sie können auch uns Christen viel vorwerfen. Wir können uns gegenseitig viel vorwerfen; wir kennen die Geschichte. Aber das ist kein Konzept für die Zukunft. Wir haben aber die innere Kraft zu einer gemeinsamen Zukunft. Ihr habt ein warmes Herz. Daran glaube ich. Dafür bete ich. Amin.

Pfarrer Martin Rupprecht, 24. August 2020,  www.pfarreburjan.atpfarrer@pfarreburjan.at

Nun hier die Übersetzung in die türkische Sprache

Sevgili Türk Kardeşlerim!

Geçtiğimiz hafta İslanbul’un Fatih ilçesinde Kariye müzesi camiye çevrildi. Burası 6. Yüzyılda inşa edilmiş olup bin yıldır keşişlerin yetiştiği bir manastırdı.

Bu Türkiye’nin iç meselesi seni ne ilgilendiriyor diyebilirsiniz. Hayır, bu iş bu kadar basit değil.

Avusturya sokaklarında reklam panolarında  asılan ve türk imamları şu hadisten sıkça bahsederler: “Sizin en hayırlınız komşusuna en çok iyilik yapanınızdır.’’  Dolayısıyla inancımızın bize yüklediği sorumluluk uluslar arası boyuta ulaşmaktadır.

Başlangıçta kilise olan İstanbulu’un fethiyle camiye dönüştürülen ve 1945’ten beri Kariye Müzesi olarak kullanılan bu yerin tekrar camiye dönüştürülmesi biz Hıristiyanları sadece üzmüyor. İçimizi acıtıyor. Burada Hıristiyanlar tarafından çok değer verilen mozaikler, hazreti Meryem’in ölümünü, çocukluğunu ve hazreti İsa’nın çocukluğunu da resmeden tablolar var. Yani burası sıradan bir kilise değil. Hıristiyanların tarihi kutsal alanlarından biridir. Biz Hıristiyanların üzüntüsü ve acısını dikkate almak sizce dini sorumluluk değil midir?

1945 yılında Kariye Camisinin Kariye Müzesine dönüştürülmesini Hıristiyan dünyasının çoğunluğu bir kazanım olarak gördü. Böylelikle Müslümanlar, Hıristiyanlar ve tüm insanlık eşit saygıya değer ve kabul gördüğünü hissettiler.  Ben de bizzat Müslüman ve hıristiyan arkadaşlarımla bu müzeyi sık sık ziyaret ettim. Birlikte farklılıklarımızı konuştuk ve Türkiye’nin buna önem vermesini takdirle karşıladık.

Şimdi bu dönüşüm bir dönüm noktası oldu. Bir çok müslümanın bunu Tanrının bir lutfu olarak kabul edip sevinçle karşıladığını da biliyorum. Ama komşunun ağlamasını sevinçle karşılamak doğru mudur? Affınıza sığınarak şu soruyu sormak istiyorum: Yüzde birden bile az olan Hıristiyanlar Türkiye’yi terk etmeli midir? Yapılanlar bu planın bir parçası mıdır? Hıristiyan değerlerin yok edilmesi mi düşünülüyor?

Son 30 yıldır Türkiye’yi sık sık ziyaret ettim. Bir çokları bana dini hoşgörüden ve başka din mensuplarıyla yüz yıllardır barış içinde yaşadıklarından  gururla bahsettiler. Birbirimizden çok şey öğrendik. Ben de bizzat Türk Müslüman kardeşlerimden çok şey öğrendim.

Mesela İstanbul Fatih'te, Kariye Müzesi'ne çok yakın, Mevlevi şeyhi saygıdeğer Yakup Koyuncu’dan bahsetmek istiyorum. Kitaplarından birinde dine giden yolun bir sevgi yolu olduğunu yazıyor. Tanrı'ya, insanlara, hayvanlara,  tabiata  olan sevginin Tanrı tarafından bahşedildiğini söylüyor.  Şu anda başımda olan takkeyi bana  Yakup Baba verdi.  Bunu sık sık başıma koyarım. Ona çok müteşekkirim. Sema gecelerinde beni de aralarına aldıkları için kendilerine çok teşekkür ederim.  Müslüman ve Hıristiyanların barış içinde birlikte yaşaması için dua ediyorum.

Sevgili Türk Kardeşlerim!

Tarihte birbirimizi suçlayacak elimizde çok malzeme olduğunu biliyorum. Ama gelecek için bir arada yaşayacak güce sahip olduğumuzu da biliyorum. Sıcak ve cana yakın bir kalbiniz var. Bunu biliyor ve inanıyorum. Bunu bize bahşeden Allah’a şükrediyorum. Şükürler olsun. Amin.

 

Pfarrer Martin Rupprecht, 24. August 2020,  www.pfarreburjan.atpfarrer@pfarreburjan.at

(Pfarrer Martin Rupprecht)